Od powstania kancelarii w 2006r. w zawodowej pracy przyświeca nam sentencja łacińska

Libertas in Legibus, co oznacza „Wolność pod opieką prawa”

Dziś jest ona szczególnie aktualna